Prvi akreditirani laboratorij prema HRN EN ISO/IEC 17025:2017 od ukupno 242

  • Klijent: Vimet d.o.o.
  • Problem: Priprema dokumetacije prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017
  • Cilj: Usvajanje zahtjeva novog izdanja norme
  • Rezultat: Prvi akreditirani laboratorij u Hrvatskoj prema normi HRN EN ISO/IEC 17025:2017
HAA je izdala prvu potvrdu o akreditaciji laboratorija prema HRN EN ISO/IEC 17025:2017 dana 23. studenog 2018. laboratoriju tvrtke Vilmet d.o.o.

Hrvatska akreditacijska agencija (HAA) omogućuje ocjenu ispitnih i umjernih laboratorija prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017 od 1. srpnja 2018. godine. Neki akreditirani laboratoriji odlučili su se čim prije usvojiti zahtjeve novog izdanja norme koja je objavljena krajem 2017. godine.

Tvrtka Vilmet d.o.o. jedna je od prvih koja se opredijelila za usklađivanje rada njihovog laboratorija sa zahtjevima novog izdanja HRN EN ISO/IEC 17025:2017. U izgradnji novog sustava upravljanja zatražili su našu konzultanstku pomoć.

Zajedničkom suradnjom proces akreditacije prema novom izdanju norme uspješno je zaključen. Trenutno je Laboratorij tvrtke Vilmet jedini akreditiran po novom izdanju norme.

HAA će provoditi nadzore prema HRN EN ISO/IEC 17025:2007 (staro izdanje) do lipnja 2020. godine, a do 29.11.2020. godine svi akreditirani laboratoriji trebaju usvojiti i akreditirati se po novom izdanju norme, jer će im u protivnom potvrde o akreditaciji prema staroj normi prestati važiti.