Usluge

Termovizijsko snimanje​

Realni podvodni 3D modeli

Precizni letovi unutar objekata​

Pregled objekata tehnologijom kontinuiranih fotografija

Panoramsko snimanje (360°) iz zraka i pod morem

Pregled podvodnih objekata s visokom točnošću pozicioniranja

Snimanje i inspekcija objekata ili dijelova objekata (krovovi, oštećenja na fasadama i sl.)- tzv. precizni letovi (uključujući one na udaljenostima od 2 metra od objekta)​

Automatska detekcija oštećenja