Termovizijsko snimanje područja Varaždinskih toplica (UAV)

Za detekciju nepoznatih cjevovoda, odnosno toplih pozicija na promatranom području, iskorišteno je niz različitih alata i kamera kako bi se mogle definirati toplije zone koje ukazuju na lokaciju kojom se šire podzemne termalne vode.

Termovizijsko snimanje na području Varaždinskih toplica oko izvora termalne vode. Snimanje je obavljeno u svrhu pronalaska nepoznatih podzemnih cjevovoda kroz koje teče termalna voda.

Termalna voda u ukopanim cjevovodima toplija je od okolnog tla zbog čega zagrijava tlo neposredno iznad cjevovoda kojim teče.

Toplije pozicije na tlu ukazuju na protjecanje termalne vode ispod tla i te su tople pozicije detektirane termovizijskim kamerama.

Temeljem tih pozicija Naručitelj je u stanju bolje definirati tok termalnih voda na promatranom području.

Za provedbu ovog projekta korištene su bespilotne letjelice (dronovi), kao i ručna termovizijska kamera.

Termovizijsko snimanje- detektirane tople pozicije

Termovizijsko snimanje za detekciju cjevovoda izvedeno je tijekom noći. Zahvaljujući tome sunčevo zračenje ne utječe na rezultate i temperature okoliša su niže.

Time je razlika temperature okoline i temperature termalne vode veća.

Prije termovizijskog snimanja provedeno je snimanje bespilotnom letjelicom opremljenom RGB kamerom u svrhu analize specifičnosti lokacije i prikupljanja fotografija za stvaranje 3D modela i ortofota zatečenog stanja – kako bi bilo moguće što jasnije protumačiti dobivene rezultate i prostorno ih precizno smjestiti.

Za detekciju nepoznatih cjevovoda, odnosno toplih pozicija na promatranom području, iskorišteno je niz različitih alata i kamera kako bi se mogle definirati toplije zone koje ukazuju na lokaciju kojom se šire podzemne termalne vode.

Ukupno je na području snimanja detektirano 5 toplih okana, 4 tople točke koje ukazuju na protok i zakretanje termalne vode ispod tla (vjerojatno prekrivena okna) te linija cjevovoda od sredine prometnice prema slavini.

Detektirane tople pozicije omogućiti će, uz prethodno znanje Naručitelja o situaciji na terenu, bolje razumijevanje nepoznatih tokova termalne vode pod zemljom Varaždinskih toplica.

 

Slične projekte na kojima smo koristili termovizijsko snimanje možete pronaći među izdvojenim opisima.