Aerofotogrametrijsko snimanje gradilišta u Osijeku (UAV)

Aerofotogrametrijsko snimanje gradilišta

Aerofotogrametrijsko snimanje gradilišta Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Osijeku obuhvaćalo je kontinuirano praćenje stanja izgradnje iz zraka i izradu 3D modela (tzv. digitalnog blizanca). Riječ je o kontinuiranom snimanju gradilišta i svih njegovih etapa, u određenim vremenskim intervalima. Gradilište je dokumentirano fotografijama iz zraka visoke rezolucije. Za prikupljanje podataka: videa i snimki, korištene su bespilotne […]