Snimanje i praćenje divljači dronovima (UAV)

Snimanje i praćenje divljači dronovima

Snimanje i praćenje divljači dronovima provedeno je tijekom više noćnih terenskih aktivnosti. Prioritet u ovom termovizijskom pretraživanju bila je detekcija divljih svinja na području Općine Kostrena. Poput brojnih drugih gradova i općina i Kostrena se već duže vrijeme bori s prekobrojnom populacijom divljih svinja na svojem području. Uz veliku materijalnu štetu na javnim i privatnim […]

Sanacija onečišćenja mora (UAV)

Sanacija onečišćenja mora

Suradnja s tvrtkom Dezinsekcija d.o.o., Rijeka te Građevinskim fakultetom u Rijeci na pilot projektu otkrivanja ugljikovodika na vodenoj površini, tijekom noći, upotrebom dronova i termovizijskih kamera, za potrebe sanacija onečišćenja mora. Pravilna i pravovremena reakcija na izlijevanje od najveće je važnosti. Sanacija onečišćenja mora izvodi se koordiniranim dnevnim akcijama pomoću brodica, koristeći plutajuće brane i […]