Digitalni blizanac Gata Karolina Riječka (ROV, UAV)

digitalni blizanac gata karolina riječka

Digitalni blizanac Gata Karolina Riječka naručitelju pruža kompletan uvid u aktualno stanje imovine na terenu. Obuhvaća objedinjen prikaz imovine pod morem i iz zraka. On Lučkoj upravi Rijeka omogućuje kvalitetnije upravljanje imovinom i nadzor njezinog stanja kroz vrijeme. Ovo je naročito važno za onaj dio imovine kojem je teško pristupiti i nalazi se pod morem. […]

3D model podmorskih ispusta u Rovinju (ROV)

3D model podmorskih ispusta

3D model podmorskih ispusta donosi detaljne informacije inspekcije važne za aktivnosti održavanja i kvalitetnog planiranja. Klijent je povrh klasičnog snimanja sa 4 visoko razlučive kamere odlučio izraditi 3D modele podmorskih ispusta sigurnosnih preljeva kako bi mogao pratiti utjecaj valova na ove strukture u plitkim vodama. Snimanje podmorskog ispusta s posebnim osvjetljenjem Za potrebe ovakvih projekata u […]

Digitalni blizanac gata na zadarskoj obali (ROV, UAV)

Digitalni blizanac gata

Digitalni blizanac gata napravljen je uoči radova na rekonstrukciji. Iz snimki podmorskog nadzora, za klijenta, Lučku upravu Zadar, izrađen je mjerljiv i precizan 3D model. Projekt rekonstrukcije odvija se u tri faze. Rekonstrukcija prema postojećim gabaritima Aktualna prva faza izvođenja radova predviđa izgradnju nove konstrukcije temeljenja i zida obale, s tim da se zatečeni gabariti […]

Snimanje objekta torpedne baterije na otoku Mali Brijun s procjenom stanja pod morem (UAV, ROV)

Snimanje objekta torpedne baterije

Snimanje objekta torpedne baterije na otoku mali Brijun provedeno je u svrhu prikupljanja podataka o zadnjem stanju objekta. Provedeno je neinvazivnim vizualnim metodama (u vidljivom i dijelu nevidljivog svjetlosnog spektra) u suradnji sa stručnjacima Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Prikupljeni i obrađeni podaci klijentu, Nacionalni park Brijuni, služe kao podloga za izradu, konzervatorskog elaborata, arhitektonskog […]

Podmorsko snimanje i 3D model Adamićevog gata (ROV)

Podmorsko snimanje i 3D model

Podmorsko snimanje i 3D model Adamićevog gata za Lučku upravu Rijeka napravljeno je s ciljem uvida u stanje u kojem se nalazi obalni zid gata. Ovo se najviše odnosi na onaj dio koji se nalazi pod morem. Ovakav pristup primjenjen je prvi put (u svijetu) na projektu sanacije Adamićevog gata. U kratko vrijeme je izazvao velik interes […]

Podmorsko snimanje sustava odvodnje Neuma (ROV)

Podmorsko snimanje sustava odvodnje

Podmorsko snimanje sustava odvodnje grada Neuma u izrazito lošim svjetlosnim uvjetima uzrokovanim iznimno zamućenim morem u Malostonskom zaljevu. Dodatna otegotna okolnost tijekom snimanja cjevovoda bila je velika količina otpada na ispustima (mreže, vrše, konopi, plastične, plastični elementi i sl.). Kao i u sklopu drugih projekata ovog tipa, snimalo se daljinski upravljanom podmornicom (ROV) opremljenom kamerama […]

Snimanje podmorskih ispusta na otoku Krku (ROV)

snimanje podmorskih ispusta Krk

Snimanje podmorskih ispusta i sigurnosnih preljeva u sklopu sustava javne odvodnje na otoku Krku (7km) Vizualni pregled uključuje pregled svih vidljivih oštećenja i poremećaja funkcionalnosti, a kako propisuje zakonska regulativa, preglede je potrebno obavljati jednom u tri godine. Tijekom snimanja podmorskih ispusta na otoku Krku korištene su daljinski upravljanje podmornice (ROV) opremljene visokorazlučivim kamerama te podvodnim […]