Snimanje objekta torpedne baterije na otoku Mali Brijun s procjenom stanja pod morem (UAV, ROV)

Snimanje objekta torpedne baterije

Snimanje objekta torpedne baterije na otoku mali Brijun provedeno je u svrhu prikupljanja podataka o zadnjem stanju objekta. Provedeno je neinvazivnim vizualnim metodama (u vidljivom i dijelu nevidljivog svjetlosnog spektra) u suradnji sa stručnjacima Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Prikupljeni i obrađeni podaci klijentu, Nacionalni park Brijuni, služe kao podloga za izradu, konzervatorskog elaborata, arhitektonskog […]

3D print katedrale sv. Jakova u Šibeniku (UAV)

3D print šibenske katedrale, najznačajnijeg graditeljskog ostvarenja 15. i 16. stoljeća na tlu Hrvatske. Izrađen je kao prikaz koji omogućuje posjetiteljima da vide sve promjene koje su se dogodile tijekom 105 godina. Naš doprinos ovom atraktivnom postavu tri su makete dobivene “skeniranjem” objekta dronovima (precizni letovi u interijeru i eksterijeru) i 3D printom, a iz […]