Digitalni blizanac Gata Karolina Riječka (ROV, UAV)

digitalni blizanac gata karolina riječka

Digitalni blizanac Gata Karolina Riječka naručitelju pruža kompletan uvid u aktualno stanje imovine na terenu. Obuhvaća objedinjen prikaz imovine pod morem i iz zraka. On Lučkoj upravi Rijeka omogućuje kvalitetnije upravljanje imovinom i nadzor njezinog stanja kroz vrijeme. Ovo je naročito važno za onaj dio imovine kojem je teško pristupiti i nalazi se pod morem. […]

Pronalaženje izvora pitke vode u moru (UAV)

Pronalaženje izvora pitke vode odvijalo se na području Liburnije. Riječ je o lokalitetu koji ima poteškoća u snabdjevanju pitkom vodom iz vlastitih resursa, naročito tijekom turističke sezone. Upravo iz tog razloga tvrtka Liburnijske vode već godinama porovodi razne aktivnosti vodoistrage i pronalaska alternativnih izvora pitke vode. Područje Liburnije opskrbljuje se vodom iz tri izvora. Uz […]