Snimanje sustava odvodnje grada Neuma automatski navigiranim podmornicama

  • Klijent: Mareco Neum d.o.o. i Anafora d.o.o.
  • Problem: Izrazito loši uvjeti za snimanje sutava odvodnje grada Neuma
  • Cilj: Utvrditi porpuštanja na tri cjevovoda
  • Rezultat: Kategorizacija stanja, fotodokumentacija, izrada 3D modela
  • Oprema: ROV opremljen visokorazlučivim kamerama i GPS-om, 4 dodatna svjetla
Predmet ovog snimanja bila je podmorska sekcija trase kanalizacije Neum – Mljetski kanal koja prelazi Malostonski kanal koja se sastoji od tri paralelno postavljena cjevovoda.

Snimanje cjevovoda vršeno je u izrazito lošim svjetlosnim uvjetima, prouzrokovanim velikom mutnoćom Malostonskog zaljeva.

Dodatna otegotna okolnost bila je velika količina otpada  na ispustima (mreže, vrše, konopi, plastične, plastični elementi i sl.).

Kao i u sklopu drugih projekata ovog tipa, snimalo se daljinski upravljanom podmornicom (ROVom) opremljenim kamerama visoke razlučivosti. Ove kamere posebno su razmještene po ROVu, omogućujući time izradu 3D modela oštećenja i snimku svakog detalja. Ujedno, ROV je opremljen s minimalno 4 dodatna svjetla kako bi se postigla adekvatna kvaliteta snimki u uvjetima loše vidljivosti.

Svako zatečeno stanje evidentirano je kroz fotodokumentaciju te kategorizaciju.

Prilikom kategorizacije stanja korištena je:

  • metodologija analize uvaženog stručnjaka za podmorske ispuste Dr. Robertsa
  • metodologija American Society of Civil Engineers za podvodnu infrastruktu
  • metodologija prema HRN EN 13508-2 Investigation and assessment of drain and sewer systems outside buildings (visual inspection coding system).