Snimanje podmorskih ispusta na otoku Krku (ROV)

Pravilnikom o tehničkim zahtjevima za građevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima obvezne kontrole ispravnosti građevina odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda (NN 3/11) definirano je da su podmorski ispusti „građevine za javnu odvodnju“ te da se moraju tijekom uporabe kontrolirati na ispravnosti strukuralne stabilnosti i osiguranja funkcionalnosti vizualnim pregledom.

Snimanje podmorskih ispusta i sigurnosnih preljeva u sklopu sustava javne odvodnje na otoku Krku (7km)

Vizualni pregled uključuje pregled svih vidljivih oštećenja i poremećaja funkcionalnosti, a kako propisuje zakonska regulativa, preglede je potrebno obavljati jednom u tri godine.

Tijekom snimanja podmorskih ispusta na otoku Krku korištene su daljinski upravljanje podmornice (ROV) opremljene visokorazlučivim kamerama te podvodnim GPS sustavom.

Također, upotrijebljena je tehnologija digitalnog sidra, odnosno pozicioniranja plovila iznad ispusta i SFM tehnologija za bolje detektiranje stanja podmorskih ispusta.

Odabir daljinski upravljanje podmornice (ROV) koja ima opciju okretanja oko x,y i y osi ovdje se pokazao važnim s obzirom da su podmorski ispusti često korišteni kao sidrište za bove.

Iz tog razloga je izbjegavanje konopa prilikom pregleda jedan od brojnih izazova na terenu tijekom snimanja.

Automatizirani pregled postao je standard u inspekciji ovog tipa zahvaljujući kvaliteti snimki i podataka.

Na temelju njih je potrebno donositi zaključke o stanju i odluke o daljnem upravljanju.

Faktor sigurnosti te jednostavnog ponavljanja postupka snimanja omogućuje praćenje stanja kroz vrijeme.

Snimanje podmorskih ispusta na otoku Krku je uključivalo je:

  • Mapiranje dna bočnim sonarima ugrađenim na daljinski upravljanu podmornicu (ROV)
  • Programiranje rute pregleda daljinski upravljanim podmornicama (ROV).
  • Pregled podmorskog ispusta ROVom opskrbljenim sa minimalno 4 visoko razlučive kamere i podvodnim GPS uređajem.
  • Validaciju podataka standardnim statističkim metodama.
  • Izradu izvješća o stanju baziranom na vizualnim metodama, koji uključuje izradu 3D modela dna i ispusta za svaku lokaciju te definiranje specifičnih oštećenja fotogrametrijskim metodama.

Primjer kako izgledaju naši 3D modeli podmorskih ispusta možete vidjeti na našem službenom video kanalu.

Za više informacija, projekt snimanja podmorskih ispusta u Rovinju, jedan je od brojnih referentnih projekata snimanja podmorskih ispusta. U sklopu takvih projekata izrađeni su detaljani i mjerljiv 3d model, tzv. digitalni blizanac, koji prikazuju realnu sliku stanja na terenu.

Ujedno donose i sve potrebne detalje za daljnje upravljanje i nadzor.