Snimanje i praćenje divljači (UAV)

Snimali smo neizgrađene dijelove općine Kostrena koje se nalaze izvan lovnog područja, a za koje se pretpostavlja da su gnijezda divljači iz kojih ona migrira u naselja.

U više noći provedeno je 62 leta bespilotnom letjelicom na visini od 70 do 100 metara, a detekcija divljih svinja bila je prioritet je u termovizijskom pretraživanju.

Kako bi mogli planirati strategije postupanja sa životinjama i njihove kontrole, snimanje iz zraka je bila predradnja potrebna zbog točnog utvrđivanja lokacija na kojima obitavaju, broja divljih svinja, ali i druge divljači poput jelena i srna.

Utvrđene su specifične lokacije, razlike u ponašanju u odnosu na zvukove letjelice, kao i samim migracijama.