Pregled stanja podmorskog ispusta ronilicama (ROV) na lokaciji “Uvala Scott”

  • Klijent: Jadran hoteli d.d.
  • Problem: Postizanje izvrsne kvalitete snimki pri uvjetima lošeg osvjetljenja te mogućnost pomicanja kamera po z osi
  • Cilj: Provjera oštećenja cijevi te funkcionalnosti podmorskog ispusta
  • Rezultat: Kategorizacija stanja, fotodokumentacija, izrada 3D modela
  • Oprema: ROV opremljen visokorazlučivim kamerama i GPS-om, 4 dodatna svjetla
Predmet ovog snimanja je podmorski ispust naselja “Uvala Scott” sa izradom 3D modela ispusta.

Za potrebe ovog jedinstvenog projekta u R&D odjelu tvrtke Vectrino d.o.o. izrađen je poseban “rig” koji omogućuje korištenje 4 kamere visoke razlučivosti na daljinski upravljanoj podmornici (ROV). Izradi ovog riga prethodio je niz laboratorijskih ispitivanja utjecaja umjetnog osvjetljenja na mogućnosti 3D modeliranja podmorske infrastrukture.

Navedene kamere posebno su razmještene po ROVu, zahvaljujući čemu je moguća izrada 3D modela oštećenja, što olakšava pregled pojedinog oštećenja iz više kuteva, eliminirajući time bojazan da neki detalj neće biti snimljen.

Po završetku svih snimanja na terenu, pristupilo se analizi i detekciji stanja te izradi izvještaja s potrebnim informacijama o cjevovodu (ispustu) te njegovom stanju. Svako zatečeno stanje dokumentirano je fotografijama, kategorizirano i prikazano u prvom 3D izvještaju podmorskih ispusta.