Pregled i analiza gata za kruzere u Šibeniku

Lučka uprava Šibenik angažirala je našu tvrtku kako bi se izvršio pregled postojećeg gata za privezivanje kruzera koji pristaju u Šibenik.

Pregled i analiza gata za kruzere u Šibeniku otkrili su vidljiva oštećenja na nadvodnom dijelu gata.

Kako bi se utvrdilo da li su oštećenja vidljiva i na podvodnom dijelu te da li se prenose na taj dio gata, bilo je potrebno provesti detaljnu analizu.

Gat ima ukupnu duljinu od 200 metara i dubinu do 12 metara. Radi točnog prikupljanja podataka i pregleda pod morem, naš stručni tim proveo je precizno snimanje svih relevantnih podataka.

Kombinirajući inovativne tehnike snimanja i temeljitu analizu, uspjeli smo stvoriti digitalni model gata koji prikazuje točno stanje pod morem na vrlo realan i lako pregledan način.

Ovaj pristup omogućio nam je da georeferenciramo i izmjerimo sva oštećenja na gatu.

Digitalni model pruža cjelovit pregled i omogućuje klijentu da jasno vidi svako oštećenje na podvodnom dijelu gata.

Osim toga, klijent može lako identificirati prioritetna područja za popravak i održavanje.

Benefiti za klijenta su višestruki.

Precizno prikupljanje svih podataka omogućuje Lučkoj upravi Šibenik da donese informirane odluke o održavanju imovine.

Identificiranjem oštećenja na podvodnom dijelu gata, klijent može planirati potrebne mjere za popravak i dugoročno održavanje infrastrukture.

Digitalni blizanac gata pruža jasnu vizualizaciju stanja pod morem, što olakšava klijentu da razumije opseg oštećenja i poduzme odgovarajuće korake.

Sva oštećenja su georeferencirana i mjerljiva, što omogućuje precizno planiranje i izvođenje radova. Ovaj sveobuhvatan pregled stanja gata pomaže klijentu da osigura dugoročnu sigurnost i funkcionalnost svoje lučke infrastrukture.

Ukoliko imate bilo kakva pitanja u vezi s ovim projektom ili sličnim projektima, slobodno nas kontaktirajte.