Nadzor podmorskih ispusta na otoku Krku (ROV)

Pravilnikom o tehničkim zahtjevima za građevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima obvezne kontrole ispravnosti građevina odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda (NN 3/11) definirano je da su podmorski ispusti „građevine za javnu odvodnju“ te da se moraju tijekom uporabe kontrolirati na ispravnosti strukuralne stabilnosti i osiguranja funkcionalnosti vizualnim pregledom.

Pregled 7 km podmorskih ispusta i sigurnosnih preljeva u sklopu sustava javne odvodnje na otoku Krku

Vizualni pregled uključuje pregled svih vidljivih oštećenja i poremećaja funkcionalnosti. Taj pregled, kako i propisuje zakonska regulativa, potrebno je obavljati jednom u tri godine.

Tijekom izvođenja ovog projekta korištene su daljinski upravljanje podmornice (ROV) opremljene visokorazlučivim kamerama te podvodnim GPS sustavom.

Također, ovdje je ovdje prvi put upotrijebljena tehnologija digitalnog sidra, odnosno pozicioniranja plovila iznad ispusta i SFM tehnologija za bolje detektiranje stanja podmorskih ispusta.

Odabir daljinski upravljanje podmornice (ROV) koja ima opciju okretanja oko x,y i y osi ovdje se pokazao kao vrlo bitna odluka obzirom da su podmorski ispusti često korišteni kao sidrište za bove, pa je izbjegavanje konopa prilikom automatiziranog pregleda postao jedan od imperativa u inspekciji.

Projekt je uključivao:

  • Mapiranje dna bočnim sonarima ugrađenim na daljinski upravljanu podmornicu (ROV)
  • Programiranje rute pregleda daljinski upravljanim podmornicama (ROV).
  • Pregled podmorskog ispusta ROVom opskrbljenim sa minimalno 4 visoko razlučive kamere i podvodnim GPS uređajem.
  • Validaciju podataka standardnim statističkim metodama.
  • Izradu izvješća o stanju baziranom na vizualnim metodama, koji uključuje izradu 3D modela dna i ispusta za svaku lokaciju te definiranje specifičnih oštećenja fotogrametrijskim metodama.