Inspekcija podmorskog ispusta u Omišu (ROV)

Predmet ovog snimanja je podmorski ispust grada Omiša duljine 1.723,00 m s krajem na dubini od -60,00 m. Navedeni podmorski ispust izgrađen je krajem 1990-ih.

Inspekcija podmorskog ispusta u Omišu za Vodovod d.o.o. .

Ispust je položen na morsko dno, a njegov betonski plašt nije vidljiv na rubu obale. Iako položen u more na njega utječe izrazito jaki tok rijeke Cetine te protok iz najveće hrvatske hidroelektrane Zakučac (538 MW).

Zbog položaja podmorskog ispusta prilikom snimanja bilo je potrebno primjenjivati tehnike digitalnog sidrenja s kontinuiranim ispravljanjem smjera kretanja kako daljinski upravljanje podmornice tako i suportirajuće brodice.

Koordinacija inspektora, upravitelja brodicom i tehničara izrazito je bitna kod ovakvih snimanja. Naime,  podmorski ispusti gotovo uvijek se nalazi u vrlo mutnom okruženju.

Slične projekte inspekcije podmorskih ispusta možete pronaći među našim istaknutim referentnim projektima.

Inspekcija podmorskog ispusta

Snimanje, analiza i obrada podataka prilagođavaju se svakom projektu i klijentu.

Tradicionalna metoda prikupljanja podataka često je rezultirala lošom kvalitetom prikupljenih podataka i njihovom fragmentacijom.

Primjenom nove tehnologije uz jedinstvenu metodologiju koju smo razvili, danas na dubini do 300m pod morem možemo vrlo efikasno prikupiti snimke visoke kvalitete.

One sadrže sve detalje koji su klijentu potrebni za realan uvid u stanje na terenu.

Kvaliteta snimki

Za učinkovito upravljanje i nadzor imovine od presudne je važnosti kvaliteta snimki te da li su oštećenja jasno i bez greške locirana i vidljiva.

Osim toga, ovakav tip inspekcija značajno smanjuje rizike i lako se ponavlja što omogućuje praćenje imovine kroz vrijeme.

Na konačnom prikazu tzv. digitalnom blizancu, “isušuje” se voda iz okruženja podvodne strukture, građevine ili objekta. Na ovaj način olakšava se posao nadzora i planiranja.

Snimanje podvodnih struktura više je od same izrade obične video snimke ili fotografskog zapisa.

Prilikom prikupljanja podataka ispod vodene površine od same opreme važnije je razumijevanje rada kamera, širenja svjetlosti pod morskom površinom i, prije svega, ispravan tijek rada.

Napredak u ovim tehnologijama pružio je prilike za sinergijskiju integraciju tehnologije sa životnim ciklusom objekata, pružajući mnoge prednosti uključujući praćenje u stvarnom vremenu i poboljšanje predvidljivosti i kontrole ishoda projekta.