Fotogrametrijsko snimanje i 3D model luke Biograd (ROV, UAV)

Biogradska luka prostire se na 33.868 m2, od čega je kopnena površina 4.441 m2, a površina mora 29.427 m2 i ima tri operativna dijela.

Fotogrametrijsko snimanje obuhvatilo je sve utvrde i temelje luke kako bi se potvrdilo da su u dobrom građevinskom stanju.

Nakon 40 godina korištenja, luka je došla do kraja svog životnog ciklusa.

Upravo zbog planiranja svih daljnjih zahvata na njoj, Naručitelju je bio potreban uvid u realno stanje na terenu.

Fotogrametrijsko snimanje- mjerljivi 3D model

Složenost ovog projekta ogleda se u činjenici da je fotogrametrija u plitkoj vodi na jakom suncu izazovan  proces prikupljanja zapisa zbog utjecaja svjetlosti i pojave tzv. zebra pjega.

Tijekom izvedbe projekta, od opreme je korišteno:

  • automatski navigirane ronilice (ROV),
  • interno razvijen karbonski štap sa parom kamera i dvostrukom INU jedinicom koja podržava i RTK pozicioniranje
  • te bespilotne letjelice (dronovi).

U konačnom 3D modelu i prikazu iz okruženja je uklonjeno more i brodovi.

Uklanjanjem svih informacija iz okoliša klijent može jednostavno pregledati sve površine modela.

Na ovaj način sva su oštećenja lako vidljiva i mogu se označavati, mjeriti i kvalitetnije proučavati.

Također, moguće je mjerenje na razini preciznosti od 1 cm u odnosu na situaciju na terenu.

Sve navedeno izrađeno je u relativno kratko vrijeme, a dokumentacija koja je rezultat svih mjerenja poslužit će za kvalitetno i ispravno planiranje budućih zahvata na objektu.

Ovaj sveobuhvatni pristup prikupljanja podataka omogućuje Naručitelju da građevinu prati kroz vrijeme.

Na ovaj način objekt se prati u svim fazama procesa rekosntrukcije, izgradnje i održavanja.

Potencijalne opasnosti na vrijeme se mogu predvidjeti i sanirati.

Klijent je u svakom trenutku upoznat sa stanjem i događanjima pod morem te može pratiti promjene i pravovremeno reagirati.

Ponovnim snimanjem istovjetnim metodama moguće je jasno istaknuti sve promjene koje su se dogodile u vremenu između svakog snimanja.

Svi dionici koji sudjeluju u tom procesu mogu jednostavno pristupati samom modelu i provjeravati ga iz svih kuteva. Moguća je razmjena informacija unutar sustava.

 

Neke od sličnih primjera izrade digitalnih, 3D modela imovine, tzv. digitalnih blizanaca, pronađite među našim ostalim izdvojenim projektima.