Digitalni blizanac gata na zadarskoj obali (ROV, UAV)

Projektom “Rekonstrukcija i izgradnja lučke infrastrukture Grad Zadar – Poluotok” predviđena je rekonstrukcija Obale kralja Petra Krešimira IV. te produljenje gata na obali Petra Krešimira IV.

Digitalni blizanac gata napravljen je uoči radova na rekonstrukciji. Iz snimki podmorskog nadzora, za klijenta, Lučku upravu Zadar, izrađen je mjerljiv i precizan 3D model.

Projekt rekonstrukcije odvija se u tri faze.

Rekonstrukcija prema postojećim gabaritima

Aktualna prva faza izvođenja radova predviđa izgradnju nove konstrukcije temeljenja i zida obale, s tim da se zatečeni gabariti i obilježja područja ne mijenjaju, već se rekonstruiraju prema postojećem stanju, uzimajući u obzir oblikovanje, nagibe i sve korištene materijale.

Na postojećem gatu će se sanirati ugroženi dijelovi i time produljiti vijek gata, tako da se projekt u smislu rekonstrukcije dijeli na dva dijela: rekonstrukcija obalnog zida i gata.

Planira se izgradnja nove konstrukcije temelja i zida gata, s tim da se obilježja područja ne mijenjaju.

Rekonstrukcija će se odvijati prema sačuvanoj dokumentaciji uzimajući u obzir oblikovanje, nagibe i sve korištene materijale.

U sklopu ove faze, predmetni gat će se produžiti za oko 15 metara u odnosu na postojeće stanje, a njegove konačne dimenzije će iznositi 80×15 metara.

Njegovo produljenje znači vraćanje na gabarite kakve je imao prije stotinjak godina, a koji su značajno smanjeni za vrijeme savezničkog bombardiranja Zadra u Drugom svjetskom ratu.

Produljenjem gata na njega se opet vraća brodski promet.

Digitalni blizanac gata- prikaz realnog stanja na terenu

Kako bi stekli realan uvid u aktualno stanje gata, primjenom naše metodologije napravljen je virtualni, digitalni 3D blizanac objekta na kojem su mjerljiva i lako uočljiva sva oštećenja na razini preciznosti do 1 cm.

Na ovaj način objekt se prati kroz vrijeme u svim fazama procesa rekosntrukcije, izgradnje i održavanja.

Potencijalne opasnosti na vrijeme se mogu predvidjeti i sanirati.

Klijent je u svakom trenutku upoznat sa stanjem i događanjima pod morem te može pratiti promjene kroz vrijeme.

 

Neke od sličnih primjera izrade digitalnih, 3D modela imovine, tzv. digitalnih blizanaca, pronađite među našim ostalim izdvojenim projektima.