Detekcija šumske mase na trasi dalekovoda fotogrametrijskom metodom

Automatiziranim letom bespilotnom letjelicom pregledana je sekcija jedne trase dalekovoda u svrhu istraživanja mogućnosti upotrebe bespilotnih letjelica u njihovom održavanju.

Automatiziranim letom bespilotnom letjelicom pregledana je trasa dalekovoda u svrhu istraživanja mogućnosti upotrebe bespilotnih letjelica u održavanju dalekovoda.

Pregledom je obuhvaćena trase dalekovoda, stupovi, vodovi i teren ispod dalekovoda.

Cilj ovog pregleda bio je utvrditi mogućnosti pregleda dalekovoda i područja ispod dalekovoda (koje utječe na siguran rad dalekovoda) bespilotnom letjelicom.

Kao rezultat pregleda izrađeni su:

  • Zračna snimka lokacije visoke rezolucije
  • Model terena visoke rezolucije
  • Oblak točkica (point cloud) gdje svaka točkica ima svoju x,y,z koordinatu i time oblak točkica čini 3D model sa mogućnošću mjerenja
  • Uzdužni i poprečni presjeci dalekovoda – bazirani na oblaku točkica

 

Na ovaj način moguća su precizna mjerenja udaljenosti raslinja, cesta, kuća i ostale infrastrukture od dalekovodnih vodova, a u svrhu održavanja sigurne udaljenosti vodova i objekata na trasi ispod vodova.