Detekcija šumske biomase uz dalekovod (UAV)

Vodovi za prijenos električne energije igraju ključnu ulogu u njezinoj distribuciji.

Cilj inspekcije bio je utvrditi koliko je moguće dronovima istražiti dalekovode i zemljište ispod njih.

Istraživanje je provedeno duž trase dalekovoda, uključujući stupove, kablove i zemljište ispod dalekovoda.

Detekcija šumske biomase: model terena visoke rezolucije

Dron korišten u istraživanju bio je opremljen kamerom i fotogrametrijskim softverom koji je mogao spojiti više slika kako bi se stvorila zračna fotografija lokacije visoke rezolucije.

Ova fotografija pruža detaljan prikaz dalekovoda i vegetacije ispod njega.

Osim fotografije iz zraka izrađen je i model terena visoke rezolucije.

Model je dao točan prikaz zemljišta ispod dalekovoda, što je bilo bitno za određivanje udaljenosti između vodova i terena.

Nadalje, generiran je oblak točaka koji je sadržavao mjerljivi 3D model istraživanog područja.

Ovaj oblak točaka omogućio je precizno mjerenje udaljenosti od dalekovoda do nižeg grmlja, cesta, kuća i druge infrastrukture.

Istraživanjem su također izrađeni uzdužni i poprečni presjeci dalekovoda na temelju oblaka točaka.

Time je dobiven točan prikaz dalekovoda i njegovog odnosa s okolišem.

Kombinacijom aerosnimke visoke rezolucije, modela terena, oblaka točaka te uzdužnih i poprečnih presjeka dalekovoda, dobiven je cjelovit prikaz dalekovoda i tla ispod njega.

Dronovi za snimanje dalekovoda

Korištenje bespilotnih letjelica za istraživanje dalekovoda nudi nekoliko prednosti u odnosu na tradicionalne metode istraživanja.

Puno je brži i učinkovitiji od ručnog snimanja, jer dronovi mogu pokriti velika područja u relativno kratkom vremenu.

Također, sigurnije je jer eliminira potrebu za radom u opasnim uvjetima.

Dodatno, korištenje dronova može rezultirati višom razinom točnosti, budući da zračna fotografija i model terena pružaju detaljniji i točniji prikaz dalekovoda i okoliša.

Istraživanjem je dobivena aerofotografija visoke rezolucije, model terena visoke rezolucije, oblak točaka te uzdužni i poprečni presjeci dalekovoda koji omogućuju precizno mjerenje udaljenosti vodova od terena.

Kao takva, uporaba dronova za istraživanja dalekovoda sigurno će postati sve prisutnija u budućnosti.