Detekcija potopljenih brodova (UAV)

Inspekcija i nadzor imovine, naročito pod morem,  je u središtu našeg interesa, stoga kontinuirano promatramo kontekst i okruženje u kojima je moguće uštedjeti vrijeme i dobiti bolji uvid u stanje u odnosu na postojeće modele.

Zahvaljujući automatiziranim letovima bespilotnim zrakoplovom mogući su ponovljivi pregledi područja luke s ciljem primjene strojnog učenja. Izvedeno na ukupno dvije luke u Bakarcu i jednoj luci u Kraljevici.

Građevine, brodice, inventar i sl. ono je što je u lukama teško nadzirati u potpunosti drugim vrstama pregleda, a ponajviše sporo i vro često nedostatno.

Izrađujući snimke visoke rezolucije za izradu zračnih snimaka, pri čemu je svakim novim automatiziranim letom, s minimalno utrošenog vremena moguće provjeravati i nadzirati odstupanja u odnosu na početne snimke.

Strojno učenje kod ovakvih projekata može biti od izrazite pomoći. Koliko je brodica većih od 9 metara na određenoj površini, koliko je bova za sidrenje postavljeno, da li je neka brodica potopljena i na kojoj dubini, da li je netko nelegalno izradio vez? Sve su to pitanja na koji machine learning može dati jasan i nedvojben odgovor.