Detekcija podvodnih kabela (ROV)

Projekt je obradio tim koji je samo u 2019. imao 60 zarona, proveo 25 sati pod morem na dubinama većima od 50 m na području sjevernog i južnog Jadrana.

Detekcija podvodnih kabela i testiranje primjenjivosti tehnologije automatski navigiranih podmornica u svrhu analize i nadzora podmorskih kabela.

Snimljena je dužina od 200m (ukupno 4 km) na lokaciji Melina, otok Krk.

Precizno lociranje položenih podmorskih kabela izrazito je kompleksan posao koji mora uključivati, osim posebno osposobljenog osoblja, i specifičnu opremu.

Detekcija isključivo višesnopnim dubinomjerom ili daljinski upravljanom podmornicom često nije moguća obzirom da su kabeli često zatrpani na morskom dnu.

U takvim poslovima osim navedene opreme potrebno je koristiti i tragače frekvencije bilo aktivne ili pasivne.

Sveobuhvatni posao analize stanja nekog podmorskog kabela mora uključivati niz inženjera različitih struka (elektro, građevinske, strojarske ili geodetske).

Detekcija podvodnih kabela u uvjetima slabe vidljivosti

Koristeći integralni pristup u kojem su oprema i ljudi jednako bitni u ostvarenju cilja preciznog lociranja u uvjetima loše vidljivosti/jakih struja moguće je jednoznačno detektirati stanje podmorskog kabela, izraditi izvještaje i pronaći potencijalna dugoročna oštećenja.

Inženjerski tim naše tvrtke je na ovom projektu koristio tragač frekvencije, na način da je daljinski upravljane podmornice potpuno preradio na baterijski istosmjerni način rada.

Pretraga morskih dubina tražeći specifični ton 50Hz frekvencije jedan je od načina ispravne detekcije lokacije podmorskog kabela.

 

Ostale projekte inspekcije i snimanja pod morem možete pronaći među našim istaknutim referentnim projektima.

Također, detalje o tome kako izgledaju naši 3D prikazi i više o kvaliteti prikupljenih podataka možete pronaći na našem službenom YT kanalu.