Pregled i analiza gata za kruzere u Šibeniku

Pregled i analiza gata za kruzere u Šibeniku otkrili su vidljiva oštećenja na nadvodnom dijelu gata. Kako bi se utvrdilo da li su oštećenja vidljiva i na podvodnom dijelu te da li se prenose na taj dio gata, bilo je potrebno provesti detaljnu analizu. Gat ima ukupnu duljinu od 200 metara i dubinu do 12 […]

Dronovi u nadzoru izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Rovinju

Dronovi u nadzoru izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda donose novu dimenziju u praćenju i upravljanju projektnim procesima. Ovaj inovativni pristup uključivao je snimanje svaka dva tjedna s ciljem izrade preciznog georefenciranog 3D modela, poznatog kao digitalni blizanac. Izrada digitalnog modela terena omogućila je klijentu da tjedno prati količine iskopa koje se događaju na lokaciji […]

Digitalni model i detaljna analiza stanja gata “Istarska riva”

Digitalni model i detaljna analiza stanja gata “Istarska riva” pružaju sveobuhvatan uvid u trenutno stanje infrastrukture te omogućavaju Lučkoj upravi Zadar da identificira prioritetna područja za sanaciju i dugoročno održavanje. Kako bismo našem klijentu, Lučkoj upravi Zadar, pružili cjeloviti uvid u opseg i specifičnost oštećenja, naš stručni tim proveo je temeljito istraživanje cijelog gata s […]

Unaprjeđenje turističkih luka: Pregled postojećih gatova u Telaščici

Unaprjeđenje turističkih luka predstavlja ključni element u razvoju turističke industrije, a naša tvrtka pruža sveobuhvatan pregled građevinske infrastrukture kako bi klijenti točno znali u kakvom je stanju imovina s kojom raspolažu. S obzirom na rastući broj turista, trenutni kapacitet gatova nije dovoljan za prihvat svih brodova koji dolaze u ovaj predivni prirodni park. Stoga je […]

Digitalni blizanac luke Rab: Precizno snimanje za informirane odluke u sanaciji

Digitalni blizanac luke Rab pruža klijentu cjelovit i detaljan pregled objekta pod morem i pomaže u donošenju ispravnih odluka u procesu sanacije. Snimanje je provedeno s posebnom pažnjom na detalje, s ciljem postizanja visoke točnosti ispod dva centimetra. Kroz pažljivo planiranje i korištenje napredne opreme, naš tim uspio je snimiti podvodnu površinu luke Rab u […]

Digitalni blizanac Gata Karolina Riječka (ROV, UAV)

digitalni blizanac gata karolina riječka

Digitalni blizanac Gata Karolina Riječka naručitelju pruža kompletan uvid u aktualno stanje imovine na terenu. Obuhvaća objedinjen prikaz imovine pod morem i iz zraka. On Lučkoj upravi Rijeka omogućuje kvalitetnije upravljanje imovinom i nadzor njezinog stanja kroz vrijeme. Ovo je naročito važno za onaj dio imovine kojem je teško pristupiti i nalazi se pod morem. […]

3D model gata De Franceschi (ROV, UAV)

3D model gata De Franceschi

3D model gata De Franceschi koji prikazuje svaki detalj površine gata pod morem. Osnovna namjena izrade modela jest povećanje učinkovitosti u kontekstu održavanja imovine, kako bi se sve potencijalne opasnosti na vrijeme mogle predvidjeti i sanirati. Ovo je naročito važno za onaj dio imovine kojem je teško pristupiti i nalazi se pod morem. To područje […]

3D model morskog dna Budimpeštanskog pristaništa (UAV)

3D model morskog dna

Cilj snimanja bio je izraditi 3D model morskog dna na navedenom području u svrhu detekcije materijala, objekata i volumena na morskom dnu.  Na obali Budimpeštanskog pristaništa odvijaju se aktivnosti koje utječu na njihovu pojavu i nakupljanje. Budimpeštansko pristanište smješteno je u akvatoriju lučkog bazena Rijeka u luci Rijeka. Pristanište je građeno od kamenih blokova, a […]

Aerofotogrametrijsko snimanje gradilišta u Osijeku (UAV)

Aerofotogrametrijsko snimanje gradilišta

Aerofotogrametrijsko snimanje gradilišta Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Osijeku obuhvaćalo je kontinuirano praćenje stanja izgradnje iz zraka i izradu 3D modela (tzv. digitalnog blizanca). Riječ je o kontinuiranom snimanju gradilišta i svih njegovih etapa, u određenim vremenskim intervalima. Gradilište je dokumentirano fotografijama iz zraka visoke rezolucije. Za prikupljanje podataka: videa i snimki, korištene su bespilotne […]

Termovizijsko snimanje područja Varaždinskih toplica (UAV)

Termovizijsko snimanje

Termovizijsko snimanje na području Varaždinskih toplica oko izvora termalne vode. Snimanje je obavljeno u svrhu pronalaska nepoznatih podzemnih cjevovoda kroz koje teče termalna voda. Termalna voda u ukopanim cjevovodima toplija je od okolnog tla zbog čega zagrijava tlo neposredno iznad cjevovoda kojim teče. Toplije pozicije na tlu ukazuju na protjecanje termalne vode ispod tla i […]