Digitalni blizanac gata na zadarskoj obali (ROV, UAV)

Digitalni blizanac gata

Digitalni blizanac gata napravljen je uoči radova na rekonstrukciji. Iz snimki podmorskog nadzora, za klijenta, Lučku upravu Zadar, izrađen je mjerljiv i precizan 3D model. Projekt rekonstrukcije odvija se u tri faze. Rekonstrukcija prema postojećim gabaritima Aktualna prva faza izvođenja radova predviđa izgradnju nove konstrukcije temeljenja i zida obale, s tim da se zatečeni gabariti […]

Fotogrametrijsko snimanje i 3D model luke Biograd (ROV, UAV)

Fotogrametrijsko snimanje

Fotogrametrijsko snimanje obuhvatilo je sve utvrde i temelje luke kako bi se potvrdilo da su u dobrom građevinskom stanju. Nakon 40 godina korištenja, luka je došla do kraja svog životnog ciklusa. Upravo zbog planiranja svih daljnjih zahvata na njoj, Naručitelju je bio potreban uvid u realno stanje na terenu. Fotogrametrijsko snimanje- mjerljivi 3D model Složenost […]

Snimanje objekta torpedne baterije na otoku Mali Brijun s procjenom stanja pod morem (UAV, ROV)

Snimanje objekta torpedne baterije

Snimanje objekta torpedne baterije na otoku mali Brijun provedeno je u svrhu prikupljanja podataka o zadnjem stanju objekta. Provedeno je neinvazivnim vizualnim metodama (u vidljivom i dijelu nevidljivog svjetlosnog spektra) u suradnji sa stručnjacima Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Prikupljeni i obrađeni podaci klijentu, Nacionalni park Brijuni, služe kao podloga za izradu, konzervatorskog elaborata, arhitektonskog […]

Snimanje i praćenje divljači dronovima (UAV)

Snimanje i praćenje divljači dronovima

Snimanje i praćenje divljači dronovima provedeno je tijekom više noćnih terenskih aktivnosti. Prioritet u ovom termovizijskom pretraživanju bila je detekcija divljih svinja na području Općine Kostrena. Poput brojnih drugih gradova i općina i Kostrena se već duže vrijeme bori s prekobrojnom populacijom divljih svinja na svojem području. Uz veliku materijalnu štetu na javnim i privatnim […]

Podmorsko snimanje i 3D model Adamićevog gata (ROV)

Podmorsko snimanje i 3D model

Podmorsko snimanje i 3D model Adamićevog gata za Lučku upravu Rijeka napravljeno je s ciljem uvida u stanje u kojem se nalazi obalni zid gata. Ovo se najviše odnosi na onaj dio koji se nalazi pod morem. Ovakav pristup primjenjen je prvi put (u svijetu) na projektu sanacije Adamićevog gata. U kratko vrijeme je izazvao velik interes […]

Podmorsko snimanje sustava odvodnje Neuma (ROV)

Podmorsko snimanje sustava odvodnje

Podmorsko snimanje sustava odvodnje grada Neuma u izrazito lošim svjetlosnim uvjetima uzrokovanim iznimno zamućenim morem u Malostonskom zaljevu. Dodatna otegotna okolnost tijekom snimanja cjevovoda bila je velika količina otpada na ispustima (mreže, vrše, konopi, plastične, plastični elementi i sl.). Kao i u sklopu drugih projekata ovog tipa, snimalo se daljinski upravljanom podmornicom (ROV) opremljenom kamerama […]

Detekcija podvodnih kabela (ROV)

Detekcija podvodnih kabela

Detekcija podvodnih kabela i testiranje primjenjivosti tehnologije automatski navigiranih podmornica u svrhu analize i nadzora podmorskih kabela. Snimljena je dužina od 200m (ukupno 4 km) na lokaciji Melina, otok Krk. Precizno lociranje položenih podmorskih kabela izrazito je kompleksan posao koji mora uključivati, osim posebno osposobljenog osoblja, i specifičnu opremu. Detekcija isključivo višesnopnim dubinomjerom ili daljinski […]

Machine learning u inspekciji luke (UAV)

Machine learning u inspekciji

Machine learning u inspekciji i njegova primjena prilikom poslova nadzora luke bespilotnim letjelicama (dronovima)   Zahvaljujući automatiziranim letovima bespilotnim zrakoplovom mogući su ponovljivi pregledi područja luke s ciljem praćenja promjena. Koliko je brodica većih od 9 metara na određenoj površini? Koliko je bova za sidrenje postavljeno? Da li je neka brodica potopljena i na kojoj […]

Inspekcija podmorskog ispusta u Omišu (ROV)

Inspekcija podmorskog ispusta

Inspekcija podmorskog ispusta u Omišu za Vodovod d.o.o. . Ispust je položen na morsko dno, a njegov betonski plašt nije vidljiv na rubu obale. Iako položen u more na njega utječe izrazito jaki tok rijeke Cetine te protok iz najveće hrvatske hidroelektrane Zakučac (538 MW). Zbog položaja podmorskog ispusta prilikom snimanja bilo je potrebno primjenjivati tehnike digitalnog […]

Detekcija šumske biomase uz dalekovod (UAV)

Cilj inspekcije bio je utvrditi koliko je moguće dronovima istražiti dalekovode i zemljište ispod njih. Istraživanje je provedeno duž trase dalekovoda, uključujući stupove, kablove i zemljište ispod dalekovoda. Detekcija šumske biomase: model terena visoke rezolucije Dron korišten u istraživanju bio je opremljen kamerom i fotogrametrijskim softverom koji je mogao spojiti više slika kako bi se […]