Aerofotogrametrijsko snimanje gradilišta u Osijeku (UAV)

Ovakav pristup nadzoru gradnje omogućuje investitoru i svim dionicima da u svakom trenutku, u realnom vremenu imaju kompletan uvid u stanje na terenu i bez fizičkog obilaska. Digitalni model je mjerljiv i sve je georeferencirano, a svi detalji su jasno vidljivi i moguće im je pristupiti u bilo kojem trenutku.

Aerofotogrametrijsko snimanje gradilišta Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Osijeku obuhvaćalo je kontinuirano praćenje stanja izgradnje iz zraka i izradu 3D modela (tzv. digitalnog blizanca).

Riječ je o kontinuiranom snimanju gradilišta i svih njegovih etapa, u određenim vremenskim intervalima.

Gradilište je dokumentirano fotografijama iz zraka visoke rezolucije.

Za prikupljanje podataka: videa i snimki, korištene su bespilotne letjelice (dronovi).

Aerofotogrametrijsko snimanje gradilišta: praćenje radova na gradilištu tijekom izgradnje

Izrada digitalnog modela terena i georeferenciranog orotfota lokacije na kojoj se gradi preduvjet je za donošenje boljih odluka, brže poduzimanje odgovarajućih radnji.

Zahvaljujući tome omogućena je učinkovita usporedba i praćenje promjena u prostoru tijekom određenog razdoblja čime se optimizira učinkovitost operativnog upravljanja.

Praćenje napretka izvedbe radova uz točnu procjenu produktivnosti omogućuje detaljan uvid u tijek izvedbe, kao i mogućih nedostataka.

Zahvaljujući ranom uočavanju svih rizičnih i nepovoljnih radnji moguće je pravodobno poduzimanje odgovarajućih mjera i provedba poboljšanja.

Također, dugoročna primjena omogućuje stvaranje baze podataka s vrijednim informacijama za buduće, slične projekte na istoj lokaciji ili u okruženju.

 

Naše slične nadzore iz zraka možete pronaći među projektima koje smo izdvojili.