3D model morskog dna Budimpeštanskog pristaništa (UAV)

Snimanje podvodnog dijela Budimpeštanskog pristaništa ukupne površine 1.400 m2 te izrada podvodnog 3D modela.

Cilj snimanja bio je izraditi 3D model morskog dna na navedenom području u svrhu detekcije materijala, objekata i volumena na morskom dnu. 

Na obali Budimpeštanskog pristaništa odvijaju se aktivnosti koje utječu na njihovu pojavu i nakupljanje.

Budimpeštansko pristanište smješteno je u akvatoriju lučkog bazena Rijeka u luci Rijeka.

Pristanište je građeno od kamenih blokova, a na više mjesta na obalnom rubu pristaništa nalaze se stepenice do razine mora.

Duljina Budimpeštanskog pristaništa iznosi 360 m. Dubine uz obalni rub pristaništa su najčešće između 6, 8 i 12 m.

Ovo je jedan od onih terena koji je idealan za snimanja i inspekcije ovog tipa.

Naime, more u okruženju je mutno, pristup je samim time izazovan, što otežava samu istragu.

Snimanje s ispitne brodice je uspješno izvedeno daljinski upravljanom ronilicom (ROV) opremljenom visokorazlučivim kamerama i GPS-om i 4 dodatna svjetla.

Po završetku, prikupljeni podaci su obrađeni na računalu te je dobiven 3D model smješten u HTRS96/HVRS71 koordinatni sustav.

3D model morskog dna i analiza materijala nakupljenih na morskom dnu

Na modelu su potom detektirana područja na koje Naručitelj, Lučka uprava Rijeka, treba obraditi pažnju prilikom daljnjeg rada na tom dijelu luke.

Dobiveni 3D model ne predstavlja hidrografsku izmjeru već samo analizu materijala nakupljenih na morskom dnu.

Pregledom 3D modela, ortofota i digitalnog modela terena morskog dna dijela Budimpeštanskog pristaništa definirana su na morskom dnu područja različitog sadržaja te su precizno definirani svi strani objekti.

Po završetku snimanja i izrade digitalnog blizanca napravljen je kompletan izvještaj o inspekciji i pronalascima na ovom području.

3D model morskog dna Budimpeštanskog pristaništa jedan je od projekata za istog klijenta.

Za Lučku upravu Rijeka, radili smo i projekt izrade digitalnog blizanca Gata Karolina Rječka te gata De Franceschi.

Svi modeli služe za praćenje stanja imovine pod morem kroz vrijeme, što omogućuje pravovremeno planiranje njezinog održavanja.