Digitalni blizanac gata na Obali Petra Krešimira IV (ROV, UAV)

Projektom “Rekonstrukcija i izgradnja lučke infrastrukture Grad Zadar – Poluotok” predviđena je rekonstrukcija Obale kralja Petra Krešimira IV. te produljenje gata na obali Petra Krešimira IV.

 Pregled gata prije radova na rekonstrukciji

Projekt se odvija u tri faze: prva faza izvođenja radova predviđa izgradnju nove konstrukcije temeljenja i zida obale, s tim da se zatečeni gabarit i obilježja područja ne mijenjaju, već se rekonstruiraju prema postojećem stanju, uzimajući u obzir oblikovanje, nagibe i sve korištene materijale. Na postojećem gatu će se sanirati ugroženi dijelovi i time produljiti vijek gata, tako da se projekt u smislu rekonstrukcije dijeli na dva dijela: rekonstrukcija obalnog zida i gata.

Planira se izgradnja nove konstrukcije temelja i zida gata, s tim da se obilježja područja ne mijenjaju, nego se rekonstruiraju prema sačuvanoj dokumentaciji, opet uzimajući u obzir oblikovanje, nagibe i sve korištene materijale. U sklopu ove faze, predmetni gat će se produžiti za oko 15 metara u odnosu na postojeće stanje, a njegove konačne dimenzije će iznositi 80×15 metara.
Njegovo produljenje znači vraćanje na gabarite kakve je imao prije stotinjak godina, a koji su značajno smanjeni najviše za vrijeme savezničkog bombardiranja Zadra u Drugom svjetskom ratu. Produljenjem gata na njega se opet vraća brodski promet.

Kako bi stekli realan uvid u aktualno stanje gata, primjenom naše metodologije napravljen je virtualni, digitalni 3D blizanac objekta na kojem su mjerljiva i lako uočljiva sva oštećenja na razini preciznosti do 1 cm.

Na ovaj način objekt se prati kroz vrijeme u svim fazama procesa rekosntrukcije, izgradnje i održavanja.